Oplossingen & producten voor onderhoud en reiniging na schade door mazout en/of koolwaterstoffen

MICROCAT® - ECL Natuurlijke Ezymatische Reinger  
 
OMSCHRIJVING  
MICROCAT - ECL is een vloeibaar mengsel van natuurlijke enzymen en oppervlakte actieve stoffen voor toepassingen in de reiniging en ontgeuring.
Het is geformuleerd voor een breed scala aan toepassingen variërend van gebruik in de levensmiddelenindustrie tot afvalwaterzuivering(aquariums, zwembaden) om het reinigings- en verwijderingsproces van plantaardige en dierlijke oliën, vetten, zetmelen, eiwitten, enz. en de geuren van deze verbindingen te neutraliseren.
 
TOEPASSING IN DE REINIGING
Veeteelt, voedsel-, vlees- en visverwerking, textiel en andere industrieën die geregeld afval produceren dat zich afzet op apparatuur welke gereinigd en ontgeurt moet worden. MICROCAT-ECL biedt een hoge mate van oppervlakte reiniging, vlek verwijdering en ontgeuringscapaciteit. Eiwitachtige en vergelijkbare stoffen worden effectief verwijdert waarna het behandelt kan worden. MICROCAT-ECL is niet giftig en volledig compatibel met downstream biologische, fysisch-chemische behandelingssystemen.
Ook wordt MICROCAT – ECL zeer succesvol ingezet voor het reinigen van aquariums en zwembaden.
 
ONTGEURING
De anaërobe microbiële metabolismen resulteren regelmatig in geur veroorzaakt door zwavelhoudende en aanverwante verbindingen. Zulke geuren komen voor in de levensmiddelen en textiel industrie en afvalverwerking zoals slibverwerking, compostering en afval- waterzuivering, met name wanneer zuurstofgehalten laag zijn. MICROCAT-ECL kan helpen. Het gebalanceerde mengsel van enzymen en oppervlakte actieve stoffen emulsificeerd, verwijdert en breekt organische geurproducerende materialen af. MICROCAT-ECL is met name geschikt voor toepassingen in primaire zuiveringsinstallaties, slib-verwerking en in anaërobe en facultatieve lagunes. Zulke systemen komen voornamelijk voor in de vleesverwerking, voedselprocessing, textiel en huishoudelijk en industrieel afvalverwerking.
 
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
Verschijning Bruine, transparante, non-viskeuze vloeistof
Ingrediënten Natuurlijke enzymen, oppervlakte actieve stoffen en conserveringsmiddelen.
Houdbaarheid  1 Jaar
Verpakking
Bus 19,06 Kg (± 20 liter)
Vat/drum 211,36 Kg (± 200 liter)
 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
Voor ontgeuring wordt MICROCAT-ECL toegepast (of toegevoegd/aangebracht) naar behoefte, aan afval, afvalwater, grond, rioolbuizen, primaire zuiveringsinstallaties of op oppervlakten die gereinigd en/of ontgeurt moeten worden.
Voor reiniging van oppervlakten volstaat een 1:10 tot 1:30 oplossing in water.
 
Voor meer info of toelichting, neem vrijblijvend contact op +32 475 42 32 55 of dirk@divoco.be