Biologisch onderhoud HORECA

Met BIOLOGISCH ONDERHOUD wordt bedoeld het reinigen met als hoofdbestanddeel Bacteriën en/of Enzymen. 

Laat onze bacteriën de klus klaren! 

De voedingsindustrie en de Horeca hebben nood aan een specifieke aanpak, reinigingsstrategie. 

Het niet "preventief" behandelen van "huishoudelijk" afvalwater, dat via badkamer-, keuken-, en andere afvoeren al dan niet rechtstreeks in de riolering terecht komt om dan verder afgevoerd te worden naar een waterzuiveringsstation zorgt meer dan eens voor heel wat ongemakken.

Deze ongemakken zijn hoofdzakelijk te wijten aan het dichtslibben van leidingen, afvoeren, rioleringen door onder meer vetophoping.

Wij hebben een aantal kernbereiken opgelijst waar u mits preventieve behandeling heel wat ongemakken kunt vermijden. 

Voor meer info:  Biologisch Onderhoud voor de Horeca DVC.pdf
                                 2014-07 Flyer Microsan Biologisch Onderhoud NL.pdf