Laat Onze bacteriŽn De Klus Klaren!

 
Divoco bvba levert microbiële startculturen, nutriënten en surfactants voor bodem- en grondwater-sanering aan iedereen die te maken heeft met koolwaterstofverontreinigingen.
 

Onze microbiële starters zijn synergetische mengsels van geselcteerde, geadapteerde micro-organismen die de in de bodem en grondwater voorkomende verontreiniging kunnen afbreken.
 
Ze zijn speciaal ontwikkeld voor het oplossen van problemen die ontstaan zijn door minerale olieproducten zoals benzine, diesel, huisbrandolie, BTEX, MTBE, hydraulische olie, monomeren en andere koolwaterstofderivaten zoals gechloreerde koolwaterstoffen.
 
Producten:

MICROCAT-XBS 
Koolwaterstof afbrekende Bio-formule voor petroleum koolwaterstoffen, aromaten, aromaten, PAK's en gechloreerde koolwaterstoffen.
MICROCAT-XRL - X
BTX/MTBE afbrekende Bio-formule voor grondwatersanering.
Speciaal mengsel met bacteriële stammen voor de afbraak van moeilijk afbreekbare verbindingen zoals MTBE en BTX als gevolg van lekkage van opslagtanks of morsingen van loodvrije benzine.
MICROCAT - XRT
Koolwaterstof afbrekende Bio-formule voor de afbraak van oliedrijflagen(olie-water afscheiders, bilgetanks, werfputten, oppervlaktwater, enz. Ook goed inzetbaar bij ontgravingen waarbij grondwater met olie in de ontgravingsput terecht komt.
MICROCAT - NPN
Nutriënt mengsel voor Bioremediatie. Stikstof en Fosfaat macronutriënt in oplosbare vorm.
MICROCAT - NPC
Time-Release Nutriënt mengsel. Stikstof en Fosfaat macronutriënt in langzame oplossende vorm.
 
 

Voordelen MICROCAT producten voor bioremediatie:
  • Ontwikkeling van een biomassa die resulteert in een effectiev afbraak van petroleum- en/of synthetische koolwaterstoffen.
  • Biologische afbraak van een groot aantal koolwaterstoffen zoals alkanen, benzeen, kerosine, olie, BTEX, MTBE, PAK's, VoCl's, enz...
  • Snelle sanering van de verontreinigde zone, verspreiding van de verontreiniging wordt geminimaliseerd en zelfs gestopt. het risico voor het milieu en omliggende gebeiden wordt aanzienlijk verminderd.
  • Overdracht van genetische informatie m.b.t. de afbraak van koolwaterstoffen naar de natuurlijk voorkomende microbiële populatie in de bodem.
  • Aanzienlijk lagere saneringskosten ten opzichte van traditionele technieken zoals afgraven en afvoeren.
Neem vrijblijvend contact met ons op om te informeren hoe MICROCAT producten kunnen helpen bij het oplossen van uw bodem- en grondwaterverontreinigingsprobleem.